Tìm kiếm
×

Đăng ký

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Đăng nhập!
×

Đăng nhập

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Đăng ký!
×

Đăng ký

Use your Facebook account for quick registration

OR

Đăng nhập

Sign in using your Facebook account

Trang chủ Shvoong>Khoa Học Xã Hội>Xã Hội Học>phương pháp học và thi tốt môn lịch sử

phương pháp học và thi tốt môn lịch sử

bởi: buthai1987     Tác giả : không rõ
ª
 
Cách làm bài Trước hết, HS cần phân tích đề bài. Đề hỏi gì trả lời cái đó. Ví dụ: hỏi Bác Hồ đi tìm đường cứu nước, hoặc Bác đưa Chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam... thì trả lời cụ thể vấn đề đó, không phải có bao nhiêu kiến thức về Bác Hồ là đưa tất. Sau đó nên làm đề cương sơ lược trước khi bắt tay vào viết để tạo ra trật tự, trình tự viết mạch lạc. Trong thời gian làm bài, người ra đề đã tính đến việc HS phân tích đề, lập đề cương. Sơ lược gạch đầu dòng, không phải bài nháp rồi chép lại. Cách này sẽ giúp cho HS không để mất ý lớn, điểm lớn hoặc nếu có chỉ mất những chi tiết nhỏ, mất tỷ lệ điểm ít. Không viết đề cương, khi viết qua, chợt nhớ ra chi tiết thì không thể bổ sung vào khi trang giấy kín đặc. Làm đề cương nhằm vào nội dung câu hỏi chứ không lập mở bài, thân bài, kết luận. Hiểu nội dung cơ bản, HS sẽ biết tự mở bài ngắn gọn nhất, sát nội dung. Nháp được nội dung đề cương, tự khắc viết được mở bài. Cứ làm bài đến hết nội dung, tự HS sẽ đi đến được kết luận. Nhiều HS lại nháp rất kỹ mở bài, môn Sử không cần như vậy, mà phải nhằm vào thân bài, điểm nằm ở phần này. Phải làm tất cả các câu hỏi, không làm một câu thật tốt mà câu khác không làm. Bố trí thời gian cho từng câu, 180 phút là 10 điểm, trừ thời gian nháp, có thể 1 điểm làm trong 15 phút. Chia theo tỷ lệ điểm và tránh việc dành thời gian cho 1, 2 câu. HS phải chủ động về thời gian làm bài. Câu nào dễ làm trước, khó làm sau. Để đảm bảo được tính chủ động này, trong luyện tập HS đã phải chú ý. Các lỗi thường gặp - Không suy nghĩ kỹ câu hỏi đã làm bài.
Câu hỏi không đòi hỏi viết nhiều lại viết nhiều và ngược lại. Ví dụ: Kỳ thi năm trước hỏi thuận lợi của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa..., HS lại đưa rất nhiều khó khăn. Điều này là không cần thiết. Không phải cứ viết dài là được điểm mà cách này sẽ "ngốn" rất nhiều thời gian làm bài. Hoặc, hỏi nội dung cụ thể về quyền dân tộc cơ bản trong Hiệp định Genever, Hiệp định Paris, nhưng HS lại trình bày toàn bộ hiệp định. Đây là những lỗi phổ biến, HS chủ quan với các câu hỏi, đọc đại khái, viết theo ý mình dẫn đến việc thừa thiếu không cần thiết trong bài làm. Tuy không bị trừ điểm nhưng HS đã tự trừ điểm của mình vào chỗ khác. - Các lỗi do hiểu sai nội dung vấn đề nên viết tràn lan. Chưa hiểu được "từ" trong câu hỏi. Ví dụ: năm trước HS không hiểu quyền dân tộc cơ bản là gì. Lỗi này liên quan đến quá trình học. - Diễn đạt không mạch lạc, lộn xộn, kết cấu bài làm không chặt chẽ, nguyên nhân là do không hình thành đề cương khi làm bài. - HS tự hiện đại hóa kiến thức. Ví dụ: hỏi Thành tựu của sự nghiệp đổi mới 1986-1991, nhiều HS lại đưa cả những năm sau này, như nói đến năm 2000. Thậm chí, có HS còn đưa cả con số bên Địa lý, nhưng sẽ không phù hợp. Con số bên Địa lý là con số cập nhật, còn bên Lịch sử là phải đúng thời điểm.
Được phát hành vào: 07 Tháng Tư, 2008   
Xin xếp loại bài tóm lược này : 1 2 3 4 5
Dịch Gửi Link In

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

  1. 1. thuong

    lich su

    hay lam .cam on nha'

    0 Xếp hạng 26 Tháng Tư 2011
X

.