.

Tìm kiếm
×

Đăng ký

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Đăng nhập!
×

Đăng nhập

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Đăng ký!
×

Đăng ký

Use your Facebook account for quick registration

OR

Đăng nhập

Sign in using your Facebook account

Subscribe

Tiểu sử

    Tìm kiếm

Lời tự thú của một nhà báo Mỹ

(2 Đánh giá)
Tác giả : Tom Plate   Review: Th?oPh??ng
Read Review
Được phát hành vào: 31 Tháng Ba 2011 Lượt ghé thăm: 65 Số từ : 600
  • Xem Thông dụng Nhất

Lời tự thú của một nhà báo Mỹ

(2 Đánh giá)
Tác giả : Tom Plate   Review: Th?oPh??ng
Read Review
Được phát hành vào: 31 Tháng Ba 2011 Lượt ghé thăm: 65 Số từ : 600
thêm
  • Xếp Loại Cao Nhất

Lời tự thú của một nhà báo Mỹ

(2 Đánh giá)
Tác giả : Tom Plate   Review: Th?oPh??ng
Read Review
Được phát hành vào: 31 Tháng Ba 2011 Lượt ghé thăm: 65 Số từ : 600
thêm

.

Chuyên mục này bao gồm Tiểu sử các bài đánh giá, tóm lược sách và tóm tắt các bài báo và tài liệu nghiên cứu học thuật liên quan đến Tiểu sử. Mỗi bài gửi được tạo ra bởi các thành viên của cộng đồng Shvoong. Bạn muốn viết một bài của riêng mình? Hãy tìm hiểu thêm về cách kiếm tiền trực tuyến!